قیمت لوله گازرسانی سایز ۳/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳/۴ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد تست گاز خانگی
محل بارگیری کارخانه
حالت روکار