قیمت لوله گازرسانی سایز ۱ ۱/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱-۱/۴ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست گاز خانگی
محل بارگیری کارخانه
حالت توکار