تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله گالوانیزه صنعتی سایز ۱ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱ اینچ
ضحامت ۲
استاندارد صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری