قیمت لوله گالوانیزه صنعتی سایز ۳ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳ اینچ
ضحامت ۲
استاندارد صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری