تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله گالوانیزه صنعتی سایز ۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۴ اینچ
ضحامت ۲
استاندارد صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری