تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله گالوانیزه صنعتی سایز ۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
ضحامت ۲
استاندارد صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری