تماس و مشاوره رایگان

قیمت گالوانیزه تست آب سایز ۳/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳/۴ اینچ
ضحامت ۲
استاندارد تست آب
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری