قیمت گالوانیزه تست آب سایز ۱ ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱-۱/۲ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد تست آب
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری