قیمت گالوانیزه تست آب سایز ۱ ۱/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱-۱/۴ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست آب
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری