قیمت گالوانیزه تست آب سایز ۲ ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲-۱/۲ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست آب
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری