قیمت گالوانیزه تست آب سایز ۳ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست آب
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری