قیمت گالوانیزه تست آب سایز ۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۴ اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست آب
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری