تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله مانیسمان رده ۴۰ وزن

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
محل بارگیری بنگاه
حالت ۶ متری
رده ۴۰