قیمت لوله مانیسمان رده ۴۰ وزن

خصوصیات محصول
سایز ۳ اینچ
محل بارگیری بنگاه
حالت ۶ متری
رده ۴۰