تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله مانیسمان رده ۸۰ وزن

خصوصیات محصول
سایز ۱ اینچ
محل بارگیری بنگاه
حالت ۶ متری
رده ۸۰