قیمت لوله مانیسمان رده ۸۰ وزن

خصوصیات محصول
سایز ۲-۱/۲ اینچ
محل بارگیری بنگاه
حالت ۶ متری
رده ۸۰