قیمت لوله مبلی سایز ۱۸

خصوصیات محصول
سایز ۱۸
ضحامت ۰.۵
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری