قیمت لوله مبلی سایز ۱۶

خصوصیات محصول
سایز ۱۶
ضحامت ۱.۲۵
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری