تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله مبلی سایز ۱۸

خصوصیات محصول
سایز ۱۸
ضحامت ۱.۸
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری