قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ضخامت ۰.۳۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۳۸
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰