قیمت ناودانی اروپا سایز ۱۲

خصوصیات محصول
سایز ۱۲
محل بارگیری انبار اصفهان
حالت ۱۲ متری