قیمت ناودانی اروپا سایز ۱۶

خصوصیات محصول
سایز ۱۶
محل بارگیری انبار اصفهان
حالت ۱۲ متری