قیمت ناودانی اروپا سایز ۳۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰
محل بارگیری انبار اصفهان
حالت ۱۲ متری