قیمت نبشی 50X50X4 فولاد منظومه

خصوصیات محصول
سایز ۵۰X۵۰
ضحامت ۴
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری