قیمت گالوانیزه تست آب سایز ۱ ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱-۱/۲ اینچ
ضحامت ۴
استاندارد تست آب
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری