قیمت گالوانیزه تست آب سایز ۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
ضحامت ۴
استاندارد تست آب
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری