قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ضخامت ۰.۴۳

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴۳
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰