قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ضخامت ۰.۴۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴۵
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰