قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ضخامت ۰.۶۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۶۸
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰