تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود ضخامت ۱

خصوصیات محصول
ضحامت ۱
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰