قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت ۰.۳

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۳
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰