تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت ۰.۵۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۵۵
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰