قیمت ورق گالوانیزه سمنان ضخامت ۰.۳

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۳
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰