قیمت ورق گالوانیزه سمنان ضخامت ۰.۳۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۳۵
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰