تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق گالوانیزه سمنان ضخامت ۰.۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰