تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق گالوانیزه سمنان ضخامت ۰.۴۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴۵
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰