تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق گالوانیزه سمنان ضخامت ۰.۴۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴۸
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰