قیمت ورق گالوانیزه سمنان ضخامت ۰.۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۵
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰