تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق گالوانیزه سمنان ضخامت ۰.۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۶
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰