قیمت ورق گالوانیزه سمنان ضخامت ۰.۹

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰