تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق سیاه اکسین ضخامت ۷۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۷۰
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت فابریک
ابعاد ۲۰۰۰x۶۰۰۰
عرض -