قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ضخامت ۳۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۳۵
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت فابریک
ابعاد ۲۰۰۰x۱۲۰۰۰
عرض -