سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت پروفیل زد (Z) سایز ۱۸

خصوصیات محصول
سایز ۱۸
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه