سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت پروفیل زد (Z) سایز ۲۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه