سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری مرغی وزن ۹.۵kg چشمه ۳.۴inch چشمه:3.4inch

خصوصیات محصول
محل بارگیری تولیدی
واحد رول
عرض ۱۲۰cm
طول ۴۵m
وزن ۹.۵kg
چشمه ۳.۴inch