سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری گابیون ضخامت ۲.۰mm وزن ۱.۱kg چشمه ۸x۶ چشمه:8x6

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۱kg
چشمه ۸x۶
نوع گالوانیزه گرم