سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت میلگرد ضخامت ۲.۵mm چشمه ۸x۶ چشمه:8x6

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۲.۰kg
چشمه ۸x۶
نوع گالوانیزه گرم