سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری گابیون ضخامت ۲.۰mm وزن ۰.۸kg چشمه ۱۰x۸ چشمه:10x8

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۸kg
چشمه ۱۰x۸
نوع گالوانیزه گرم