سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری گابیون ضخامت ۲.۵mm وزن ۱.۵kg چشمه ۱۰x۸ چشمه:10x8

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۵kg
چشمه ۱۰x۸
نوع گالوانیزه گرم