سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری گابیون ضخامت ۳.۰mm وزن ۲.۰kg چشمه ۱۰x۸ چشمه:10x8

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۲.۰kg
چشمه ۱۰x۸
نوع گالوانیزه گرم